Studieteknikk

I begynnelsen av studieåret laget jeg en oversikt over hva man burde huske på når man starter på høgskolen. Jeg la ut informasjon som er vesentlig for høgskolen jeg går på, så kan ikke garantere at den er lik hos andre skoler..

Vel.. Som jeg skrev ville noe endre seg underveis. Idag skal jeg skrive litt mer om min studieteknikk hitill, og litt mer om hvordan jeg har delt inn permer..

I dag hadde vi eksamen i farmakologi og vi kan nå «legge fra oss» dette temaet og gå over til patologi (sykdomslære). Jeg hadde i utgangspunktet satt disse temaene sammen siden begge gikk under «naturvitenskap emne 7». Men det viste seg at det var endel mer undervisning og info enn hva jeg hadde forestilt meg.. Så permen ble gjort om til en ren farmakolgiperm. Og i dag har jeg og Rebekka satt opp en ny perm til neste tema: patologi..

Untitled

_MG_4921_5911

Farmakologi var delt inn i 6 kapitler og temaer. Jeg valgte å samle alle power pointene, men skille dem med skilleteip. Veldig kjekt! Enkelt og finne igjen.. Temaene går ofte litt over i hverandre så derfor var det like greit å ha dem sammen. De står da i samme rekkefølge som  kapitlene kommer i boka.

_MG_4919_5909

Her er min «oppdaterte» og ferdige innholdsfortegnelse..:

_MG_4914_5904

Som sist har jeg arbeidskrav øverst. Alså tatt ut emne 7 av emneplan. Og markert alle krav og eksamner (se forige innlegg). Pensumlisten har vært utrolig kjekk å se på underveis når vi har pugget, samt at jeg har markert dem som har vært viktig å kjøpe. Og markert dem når dem er kjøpt.. Timeplan er også kjekt å ha såpass tilgjengelig. Kommer det endringer har jeg bare gjort om disse i den timeplanen som har ligget i permen. Studieløpsoversikten er også grei å ha. Jeg føler iallefall jeg har mye mer system og kontroll når jeg har alt slik på et sted. Slik vil jeg gjøre det i alle fagene.. Eksamen som vi har hatt har jeg også lagt for seg selv. Eksamen i fjor tok jeg ikke vare på, og angrer så veldig på det! Nå har eksamen fått sin rette plass her.. Pugge/ordliste kommer jeg mer tilbake til.

_MG_4916_5906

Studieteknikk:

Jeg og Rebekka har samarbeidet hele veien under dette emne, og vi har sammen laget en utrolig effektiv studieteknikk som vi føler vi har fått stort utbytte av..

Trinn 1:

Vi har alltid skrevet ut power pointene før en forelesning. Vi har ofte gått igjennom stoffet før forelesningen så vi er forberedt på hva som vil vente oss. Da skjønenr man utrolig mye mer! I fjor skrev jeg stikkord og notater på pcen. I år har pcen blitt igjen hjemme, mens jeg kun har notert på power pointen. Utrolig effektivt! Da får man skrevet inn stikkordene der dem passer i forhold til lysbildene.

_MG_4920_5910

Trinn 2:

Etter forelesningene har vi satt oss ned å lest over kapitelett igjen. Vi har da lest hele kapitelett og delt opp et og et avsnitt. Lest det hver for oss og diskutert oss frem slik at vi er enige om hva avsnittet sa oss. Det lærer man utrolig mye av! Og så mye vi faktisk oppfattet ulikt.. Underveis mens vi leser har vi skrevet ned ALLE ord som man må kunne eller som kan være vanskelig å huske. Dette har vi skrevet inn i exel slik at vi har delt det inn i kapitler og deretter satt det i alfabetisk rekkefølge. En farge for hvert kapitel. Denne listen fikk vi utrolig god bruk for når vi på slutten satt oss ned for å repitere og svare på studiespm.

_MG_4917_5907

Trinn 3:

Etter hvert kapittel har jeg satt meg ned og gjort studiespm som læreren hadde lagt ut. Jeg har ikke gjort studiespm ved å finne frem riktig svar i boka. Men svart så godt jeg har kunnet fra kunnskapen jeg har sittet igjen med. Deretetr har jeg «rettet» min egen prøve for å se hvor mye jeg kan og hva jeg evt har glemt.

Trinn 4:

Når studiespørsmålene er gjort og rette fører jeg på det viktige jeg har glemt og skriver dem ut. Jeg setter da alle inn i permen min. Når dette er gjort i alle kapitlene er det kun repitering igjen..

Trinn 5:

Vi har begge skrevet ut alle de gamle eksamensoppgavene og gjort endel oppgaver der. De siste dagene før eksamen har jeg og Rebekka sittet å «svart hverandre» på spørsmål. Vi har da tatt for oss både studiespørsmål og gamle eksamensoppgaver. Vi har svart på annenhver spørsmål og fylt ut svarene til hverandre om vi føler at den motsatte har «manglet noe» i svarene. I går satt vi og svarte ganske så glatt på alle spørsmål, så forhåpentligvis gikk eksamen idag også bra. Jeg føler iallefall at jeg har lært utrolig mye ved å gjøre det på denne måten.

_MG_4918_5908
Gamle eksamensoppgaver. I min perm er alt delt inn med merkelapper/teip..

Og det viktigste av alt.. Vi har tent lys.. Laget god mat.. Unnet oss noe godt innimellom og «belønnet» oss selv om vi har vært ekstra flinke en dag..

Patologi..

Til patologien har vi kjøpt en ny og større perm. Slik har jeg delt denne opp:

Untitlehd
Øverst ligger omtrendt den samme lista som i den forige permen.. De er skrevet med rødt. Det som står med grønt er de ulike temaene som vi skal ha om i patologi. Siden det er så spesifikt hva temanene går ut på har vi valgt å dele det inn slik.. Og om det er flere undertemaer har jeg igjen brukt merketeip.:

_MG_4924_5914

Her har vi eks tre power pointer innenfor «hjerte og karsykdommer». Dette er power pointene til Ronny Dalene som kun har streamingopptakk av. Når vi skal ha forelesninger legger jeg inn power pointen til foreleseren med enten en annen farge eller med «navn» på merketeipen.

I dette faget er det MYE mer å lære. Det forige faget hadde kun seks kapitler, men UTROLIG mye vanskelige ord og sammensetninger.. Jeg kjenner jeg er veldig spent på dette faget. Om 3 uker skal vi ha eksamen.. I dette faget må vi nok finne en ny studieteknikk også siden vi har streamingopptakk, og det vil så og si være umulig å lese alt i hele boka..

Når patologi er ferdig kan jeg evt skrive et oppfølgningssinnlegg om studieteknikk osv ang dette tema.. Høres dette greit ut?

«Guide» når du skal starte på høgskolen

Jeg har fått endel hendvendelser ang skolestart på høgskole. Hva må man huske og hva bør man ikke tenke på. Hvem studieteknik bør man ha.. Hvordan deler man inn permene sine.. Hvor ligger pensumlista.. Hvem bøker trenger man… Osv..
Nå kan jo jeg kun svare ang høgskolen i Telemark. I tillegg kan opplegget forandre seg, noe det blandt annet gjorde det året vi startet..

Stipend og semesteravgift
Jeg anbefaler deg å søke stipend så raskt du har fått skoleplass. Det kan være lange ventetider på grunn av stor pågang. Husk å sjekk at du har fått forsørgerstiepnd dersom du har barn. For å få dette må du også huske å sende inn lønnsinntektene til mannen din eller evt samboeren din.
Når du får svar på at du har fått stipend må du logge inn på nytt via lånekassen og godkjenne avtalen. IKKE glem dette..
Når du har fått studieplass må du logge inn på studentweb (eller lage deg bruker der dersom du skal begynne for første gang). Man går inn på studentweb ved å klikke seg videre via nettstedet til høgskolen.
Over ser du hvor du klikker deg inn til studentweb. Noen hakk til venstre ser du hvor du kan logge inn i fronter, der hvor all oversikt og info underveis i skoleåret vil komme.
På studentweb må du godkjenne studieplanen. Her forandrer man ingenting, kun godkjenner. Deretter kommer det en semesteravgift som må betales inne på studentweb. Det mange ikke er klar over er at stipendet blir ikke betalt ut FØR semesteravgiften er betalt. Avgiften må betales 2 ganger i året. Første halvår (august) og andre haøvår (januar).
Pensumliste
Jeg fikk et spørsmål om hvor man kunne finne pensumliste til linjen man skal gå. Hos oss finner man den på hjemmesiden til høgskolen. Viser dere bilder her:
Her hos oss ligger alle pensumlistene til helsefag under et. Litt rotete spør du meg, men når man lærer seg det finner man raskt ut av det. Hos oss har vært fag et tall. Alså emne 1, emne 2 osv. Vi hadde 5 emner i fjor. I år har vi noen av de samme fagene, bare at da heter det eks «sykepleievitenskap 2» og emnekoden starter ikke fra bånn av, men fortsetter videre på emne 6, emne 7 osv. Skjønner? 
Så når man skal finne pensumliste over hvert fag står navnet på faget og deretter eks E3 (som betyr emne3). Hvem fag som har hvilket emne osv finner vi i emneplanen.
Emneplan
Emneplan er planen over alle fagene og hele studieoversikten iløpet av hele året. Denne planen finner man på fronter – arkiv – sentrale dokumenter. Som sakt at det slik hos oss. Kan ikke si at dette er fasitsvar for andre skoler eller fag..
Emneplan er også delt opp i forskjellige fag (altså emner). Under hvert emne står det hvem arbeidskrav (innleveringer eller fremvisninger osv) vi skal ha i det spesifikke emne. Det står også oppført hvor mange eksamner vi skal ha i det spesifikke emne og lett informasjon rundt det. 
Når jeg først forsto emneplan og oppbygningen av den fant jeg ut at den er utrolig kjekk! Forstår man den får man plutselig mye mer oversikt over studieåret..
Forberedelser til oppstart
I fjor når jeg startet opp på første året mitt møtte jeg opp ganske uforberedt. Jeg hadde jo tittet innom fronter osv men forsto fint lite.. I år har jeg erfart hvordan jeg kan forberede meg litt.. Det er to ting man før printe ut. 1. Emneplan 2. Pensumliste. 
Pensumlistene består av et hav bøker! Og man trenger ofte ikke halvparten av dem engang. Noen kan være et godt hjelpemiddel under et spesielt arbeidskrav, men da kan man fint leie boken på bibloteket eller ta kopier. Både tidligere studenter OG lærerene selv anbefaler deg med å avvente å kjøpe bøker før oppstart. De første dagene forteller dem oss hvem bøker som er et «must» i det spesielle emne (faget). I fjor ramset dem opp bøker i full fart og jeg rakk ikke skrive ned halvparten engang. Derfor har jeg i år skrevet ut pensumliste i hvert, slik at jeg kan markere bøkene som er aktuelle med en markør. Kjekt?
Inndeling av permer
Her klarte jeg ikke helt finne en god og oversiktlig måte å inndele permene på i fjor. I år har jeg prøvd på nytt og dette er slik jeg har gjort det:
1.Jeg har en perm for hvert fag (emne). 
2. Inni permen har jeg satt inn skilleblad slik at jeg kan dele inn faget.
3. Foreløbig har jeg satt inn det grunnleggende som jeg skal starte med. Jeg har da delt emneplanen inn i de forskjellige emnene og satt de inn i permer etter hvem emne permen inneholder. Da har man all info man trenger om det spesielle faget i den permen. Jeg har også laget en egen side med pensumlisten. Da finner man de lett igjen når man skal markere pensumlisten eller når man skal jobbe med faget senere.
4. De neste sidene har jeg valgt å avvente med å dele inn da jeg må se ann hvordan faget er bygd opp. Men jeg regner med å bruke en side til forelesninger. Læreren legger powerpointen i fronter før forelesningen, så derfor er det lurt å skrive denne ut, slik at man kan notere ved siden av powerpointen dersom man har noe å tilføre. I fjor prøvde jeg å notere på macen, men da kan det ofte være vanskelig å finne igjen hvor i powerpointen dem snakket om det jeg har notert. Man kan videre dele de forskjellige forelensingene/temaene/powerpointene inn med post it notes (som eks disse)
5. Videre vil nok de siste sidene bli brukt til alt fra notater fra lærere/forelesere, oppgaveskriving osv

Emneplan. Her har jeg streket under arbeidskrav og eksamen. Akkurat i dette faget har vi ikke så mange arbeidskrav, mens noen har mange mange fler.

Pensumliste. Her må man sjekke forfatter, årstall boken kom ut og navn. Det finnes ofte flere med samme navn men som har gått ut. Om man lurer på hvordan de ser ut kan man klikke på boken inne på høgskolesiden så kommer man direkte inn på bibloteksiden.

Da er jeg klar for nok et år på sykepleien. Var dette nyttig tips? Kanskje jeg skal prøve å komme med litt flere «studietips» til dere?